Printer Friendly Version Permbytjet ne Serbi - Informacion i pergjitshshem mbi donacionet humanitare ne mallra @ 24 May 2014 10:08 AM

PERMBYTJET NE SERBI
INFORMACION I PERGJITHSHEM
MBI DONACIONET HUMANITARE NE MALLRA

1. DONACIONET DUHET TE DERGOHEN NE ADRESEN E MEPOSHTEME:

KRYQI I KUQ I SERBISE
SIMINA 19, BEOGRAD
REPUBLIKA E SRBISE

2. PROCEDURA DOGANORE

PROCEDURA DOGANORE PER IMPORTIN E MALLRAVE HUMANITARE TE MBLEDHURA ESHTE LIBERALIZUAR MAKSIMALISHT. MALLRAT HUMANITARE TE CILAT IMPORTOHEN NE SERBI JANE PERJASHTUAR NGA PAGESAT E DOGANES DHE TAKSAT. TRANSPORTI I MALLRAVE HUMANITARE ESHTE PERJASHTUAR NGA REGJIMI I LEJEVE NDERKOMBETARE DHE BILATERALE DHE TAKSAT E RRUGES.

PERCAKTIMI I LLOJIT TE MALLRAVE HUMANITARE DUHET TE PLOTESOJNE KUSHTET E NEVOJSHME PER PERDORIM, (MJEKESOR, VETERINAR, EKOLOGJIK DHE FITOSANITAR). ME SHUME INFORMACION MBI KUSHTET, DONATORET E MUNDSHEM MUND TE GJEJNE DUKE KONTAKTUAR DIREKT PERSONAT KOPETENT NE MINISTRINE E SHENDETESISE SE REPUBLIKES SE SERBISE DHE NE KRYQIN E KUQ TE REPUBLIKES SE SERBISE:

MINISTRIA E SHENDETESISE
Z. ALEKSANDAR RANKOVIĆ
e-mail: aleksandar.rankovic@zdravlje.gov.rs
tel: 00381 11 361 4890
cell. 00381 64 616 3321

KRYQI I KUQ
DREJTORI I DEPARTAMENTIT NDERKOMBETAR
Z. LJUBOMIR MILADINOVIĆ
e.mail: ljubomir@redcross.org.rs,  indep@redcross.org.rs
tel: 00381 11 328 10 86, 303 21 19/ ext.217
fax: 00381 11 262 28 30


ME QELLIM PERSHPEJTIMIN E KONTROLLIT FITOSANITAR NE KUFI, DONATORET TE CILET DERGOJNE USHQIM ME DASHAMIRESI JANE TE LUTUR QE TE PAKETOJNE NE MENYRE TE NDARE USHQIMIN ME PREJARDHJE SHTAZORE NGA USHQIMI ME PREJARDHJE BIMORE DHE SAKTESISHT TE CILESOJNE PESHEN E GJITHSECILIT.

3. DOKUMENTET E NEVOJSHME

VERTETIM MBI DONACIONIN TE CILIN E LESHON DHE NOTERIZON AMBASADA E REPUBLIKES SE SERBISE. PJESE PERBERESE E VERTETIMIT ESHTE DEKLARATA ME LISTEN E MALLIT TE CILIN DONATORI E DERGON NE REPUBLIKEN E SERBISE SI NDIHME HUMANITARE. FORMULARI I VERTETIMIT MUND TE MERRET NE ZYREN KONSULLORE TE AMBASADES SE REPUBLIKES SE SERBISE.

4. INFORMACIONE TE TJERA TE NEVOJSHME

DATA E NISJES SE DERGESES
NUMRI I TARGES SE MJETIT TE TRANSPORTIT
EMRAT DHE NUMRAT E DOKUMENTAVE TE UDHETIMIT TE SHOFERIT DHE TE PERSONAVE SHOQERUES