Printer Friendly Version Heqja e vizave për shtetasit e Katarit, Kuvajtit, Omanit dhe Bahreinit @ 10 July 2015 09:25 AM

Qeveria e Republikës së Serbisë ka nxjerrë vendimin për heqjen e vizave për hyrjen në Republikën e Serbisë për qytetarët e Katarit, Kuvajtit, Omanit dhe Bahreinit, mbajtësit e të gjitha llojeve të pasaportave  përveç fletëve të udhëtimit dhe pasaportave të cilat lëshohen në përputhje me konventat ndërkombëtare, nëse nuk ekzistojnë pengesa të tjera nga neni 11 i Ligjit për të huajt.
Ky vendim hyn në fuqi më 30. qershor 2015.