Printer Friendly Version Pjesëmarrja e Ministrit të Punëve të Brendshme Dr. Nebojša Stefanović në Samitin Rajonal kundër ekstremizmit të dhunshëm në Tiranë @ 22 August 2015 09:59 AM

Pjesëmarrja e Ministrit të Punëve të Brendshme, Dr. Nebojša Stefanović në Samitin Rajonal kunder ekstremizmit të dhunshëm i cili është mbajtur në Tiranë më 19 dhe 20 Maj. Ministër Stefanović më 20 Maj u është drejtuar pjesëmarrësve të konferencës në sesionin “Forcimi i lidhjeve të zbatimit të ligjit në komunitet për të luftuar ekstremizmin e dhunshëm” me një ekspozim shumë të shquar.