Printer Friendly Version Pjesëmarrja e Nënkryetarit të parë të Qeverisë dhe Ministrit e Punëve të Jashtme të Republikës së Serbisë Ivica Dačić në takimet në Tiranë @ 22 August 2015 10:02 AM

Pjesëmarrja e Nënkryetarit të Parë të Qeverisë dhe Ministrit të Punëve të Jashtme të Serbisë, Ivica Dačić, në takimin vjetor të Këshillit të Bashkëpunimit Rajonal, si edhe në

takimin e Procesit të Bashkëpunimit të Evropës Juglindore, të mbajtur në Tiranë më 22 maj 2015 në të cilët ka pasur dhe ekspozime shumë gjithëpërfshirëse.