Printer Friendly Version Vanja Udovičić, Ministër i Rinisë dhe Sportit në Tiranë, më 08. Dhjetor 2016. @ 30 May 2017 03:16 PM

Ministri i Rinisë dhe Sportit të Republikës së Serbisë, Vanja Udovičić  ka qenë i pranishëm në hapjen solemne të Zyrës Rajonale për Bashkëpunimin Rinor (RYCO)

dhe më pas u është drejtuar pjesëmarrësve të konferencës së mbajtur me këtë rast në Tiranë më 8 Dhjetor.

Ministër Vanja Udovičić mori pjesë dhe në takimin e Këshillit Drejtues të mbajtur në të njëjtën ditë.