Printer Friendly Version Укинуте визе за држављане Републике Азербејџан @ 5 June 2018 09:46 AM

Влада Републике Србије, на својој седници одржаној 24. маја 2018. године, донела је Одлуку о укидању виза за држављане Републике Азербејџан, носиоце обичних пасоша, према којој они могу да улазе, транзитирају и бораве на територији Републике Србије најдуже до 90 (деведесет) дана од датума уласка у Републику Србију, у периоду од 180 (стоосамдесет дана), уколико не постоје сметње из члана 11. Закона о странцима. Одлука је објављена у „Службеном гласнику Републике Србије“ број 39/2018 од 25. маја 2018. године и ступа на снагу 2. јуна 2018. године.