Printer Friendly Version Одлука о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша @ 15 October 2018 09:01 AM

Влада Републике Србије је, на својој седници одржаној 08. октобра 2018. године, донела Одлуку о престанку важења Одлуке о укидању виза за улазак у Републику Србију за држављане ИР Иран, носиоце обичних пасоша. Одлука је објављена у „Службеном гласнику РС“, број 75/18 од 09.10.2018. године и ступа на снагу 17.10.2018. године.

Од тог датума, држављани ИР Иран, носиоци обичних пасоша, за улазак, транзит и боравак на територији Републике Србије, потребна је виза.